ചൊവ്വാഴ്ച, നവംബർ 17, 2009

ഉറക്കം നടിക്കുന്നവരോട്..........


ഉറങ്ങുന്നവരെ ഉണര്‍ത്താം. ഉറക്കം നടിക്കുന്നവരെയോ?

ഹിറ്റ്ലറുടെ നാസികള്‍ ഭരിച്ചിരുന്ന ജര്‍മ്മനിയെപ്പറ്റി എഴുതപ്പെട്ട ഒരു കവിതയുണ്ട്. അതിലെ ചില വരികള്‍ ഇങ്ങനെയാണ്..........

നാസികള്‍ ജൂതന്മാരെത്തേടി വന്നു,
ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല, കാരണം ഞാന്‍ ജൂതന്‍ അല്ല;
പിന്നീട് അവര്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെത്തേടി വന്നു,
ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല, കാരണം ഞാന്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റല്ല;
പിന്നീട് അവര്‍ തൊഴിലാളിനേതാക്കളെ തേടി വന്നു,
ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല, കാരണം ഞാന്‍ തൊഴിലാളിനേതാവല്ല;
പിന്നെ അവര്‍ സോഷ്യലിസ്റ്റുകളെ തേടിവന്നു,
ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല, കാരണം ഞാന്‍ സോഷ്യലിസ്റ്റല്ല;
ഒടുവില്‍ അവര്‍ എന്നെത്തേടിവന്നു,
അപ്പോള്‍ എനിക്കുവേണ്ടി ശബ്ദിക്കാന്‍ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല..........


ശുഭം!
മംഗളം!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

മടിച്ചു നില്‍ക്കാതെ കടന്നു വരൂ; ഘോരഘോരമായ വിമര്‍ശന പീരങ്കികള്‍ എടുത്തു പ്രയോഗിക്കൂ....