വ്യാഴാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 13, 2009

മനമോഹനന്റെ വാക്കും പഴയ .............

ആസിയാന്‍ കരാര്‍ ഇന്നു തന്നെ മിക്കവാറും ഒപ്പിടും. കേരളത്തിലെ കര്‍ഷകരെ വളരെ ദോഷകരമായരീതിയില്‍ ഈ കരാര്‍ ബാധിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. നമ്മുടെ വിപണി ആസിയാന്‍രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കപ്പെടും എന്നതിനാലാണ് ഇതു. പാമോയിലിന്റെ ഇറക്കുമതിചുങ്കംഎടുത്തുകളഞ്ഞത് കേരകര്‍ഷകരെ കഷ്ടത്തിലാക്കിയ അനുഭവം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെനേതൃത്വത്തില്‍ ഉന്നതസംഘം പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടു കരാരിനെപ്പറ്റിയുള്ള കേരളത്തിന്റെആശങ്കകള്‍ അദ്ദേഹവുമായി പങ്കുവെച്ചു. ഇതിനെത്തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിന്റെ ആശങ്കകള്‍ പരിഹരിച്ചശേഷം മാത്രമെ കരാറില്‍ ഒപ്പിടൂ എന്ന് അദ്ദേഹം വാക്ക് നല്കി. കൂടാതെ കരാറിന്റെ പൂര്‍ണ രൂപവുംനെഗറ്റീവ് ലിസ്റ്റും ഒപ്പിടുന്നതിനുമുന്പ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക്‌ നല്‍കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനല്‍കി. എന്നാല്‍ഈ ഉറപ്പുകളൊന്നും പാലിക്കാതെ കരാറില്‍ ഒപ്പിടാന്‍ പോവുകയാണ്. കരാറിന്റെ പൂര്‍ണ്ണരൂപംപോയിട്ട് നെഗറ്റീവ് ലിസ്റ്റിന്റെ വിശദാംശം പോലും തന്നിട്ടില്ല. മനമോഹന സിംഹനെ എത്രത്തോളംവിശ്വസിക്കാമെന്ന് ആണവ കരാറിന്റെ സമയത്തു തന്നെ നാം കണ്ടതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെകിരീടത്തില്‍ ഒരു കാക്കതൂവല്‍ കൂടി...............കാക്കകള്‍ ക്ഷമിക്കുക......................

anoopesar

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

മടിച്ചു നില്‍ക്കാതെ കടന്നു വരൂ; ഘോരഘോരമായ വിമര്‍ശന പീരങ്കികള്‍ എടുത്തു പ്രയോഗിക്കൂ....