ഞായറാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 15, 2009

Bush deserves "Bharataratna": Congress spokesman

This is the opinion of an official congress spokesman, Manu Ahbhishek Singhvi, during a press conference. He said Bush deserves 'Bharataratna' for his contributions in Indo-US nuclear deal. Why only 'Bharataratna', make him the next Indian president. You can also recomend him for the Nobel prize for peace.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

മടിച്ചു നില്‍ക്കാതെ കടന്നു വരൂ; ഘോരഘോരമായ വിമര്‍ശന പീരങ്കികള്‍ എടുത്തു പ്രയോഗിക്കൂ....