ബുധനാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 11, 2009

Bajrangdhal attack: girl committed suicide

Ashwini, 9th standard student in Manglore, a district in Karnataka ruled by B.J.P led government, committed suicide after attacked by Bajrangdhal workers for talking to a muslim friend. Ashwini and Salim, her friend, were attacked by bajrangdhal workers on tuesday. Salim is a bus conductor and Ashwini's friend. ashwini and her classmate were talking to Salim. Bajrangdhal workers attacked them and they were taken to a distant village were Salim and Rafique were brutally beaten. Then they were taken to the police station. But Ashwini's parents refused to file kidanapping case against Salim. They were embarassed by the karnataka police. Later aswini was allowed to go with her parents. Salim is still in police custody with actually no case charged against him. After the police left her with her parents, ashwini committed suicide in her house. Yesterday it was in gujarath and orissa. Today it is in Manglore. Tommorrow.........

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

മടിച്ചു നില്‍ക്കാതെ കടന്നു വരൂ; ഘോരഘോരമായ വിമര്‍ശന പീരങ്കികള്‍ എടുത്തു പ്രയോഗിക്കൂ....