ചൊവ്വാഴ്ച, ജനുവരി 20, 2009

Terrorism- Israel Model

video

Now Israel are making wounds. There are extremist groups all over the world waiting for wounds to be made so that they could use it for their interests. Whatever the battle is for, whoever is winning, we - stupid common men like u and me - will lose.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

മടിച്ചു നില്‍ക്കാതെ കടന്നു വരൂ; ഘോരഘോരമായ വിമര്‍ശന പീരങ്കികള്‍ എടുത്തു പ്രയോഗിക്കൂ....